Projekty

Porovnání imerzivní a neimerzivní virtuální reality v hodnocení paměťových schopností u seniorů

Studie věnující se vlivu imerze ve virtuální realitě na paměťový výkon stárnoucí populace

Virtuální město pro trénink kognice u seniorů

Vývoj uceleného tréninkového programu pro stárnoucí populaci za pomocí imerzivní virtuální reality

Využití virtuálního prostředí v kognitivní rehabilitaci u pacientů s psychiatrickým onemocněním

Studie věnující se možnostmi využití neimerzivní virtuální reality v rehabilitaci paměťového deficitu u pacientů se schizofrenií a schizoafektivní poruchou.

Úloha Nákupu ve Virtuálním Supermarketu

Představujeme novou metodu určenou k diagnostice a rehabilitaci kognitivního deficitu. Úloha Nákupu ve Virtuálním Supermarketu (ÚNVS) se zaměřuje na epizodickou paměť v kontextu reálného života.

Expoziční terapie pro pacienty s obsedantně-kompulzivní poruchou

Vývoj terapeutického nástroje pro expoziční terapii OCD

Expoziční terapie pro specifické fobie

Vývoj terapeutického nástroje pro expoziční terapii specifických fobií

Kognitivní trénink v prostředí domova

Kognitivní trénink online využívající úlohy ve virtuálním prostředí

Virtuální magnetická rezonance

Simulace vyšetření v magnetické rezonanci ve virtuální realitě

EPIZODICKÁ PAMĚŤ U DĚTÍ

Krátká behaviorální studie epizodické paměti u dětí.

NEUROBIOLOGIE EPIZODICKÉ PAMĚTI

Studie zabývající se neuronálním substrátem epizodické paměti.

OCD studie

Studie inhibiční kontroly lidí s obsedantně kompulzivní poruchou.

HCENAT

Projekt zkoumajcí dopady každodenního používání moderních technologií na navigační strategie, paměť a další kognitivní funkce.

Tým

Iveta Fajnerová

vedoucí skupiny

Lukáš Hejtmánek

neurovědec, data analytik

Adéla Plechatá

Psycholog, neurovědec

Mgr. Anna Francová

psycholožka, výzkumná pracovnice

Jiří Motýl

Psycholog

Markéta Slezáková

Stážistka, výzkumná asistentka

Václav Sahula

Game designér, programátor

Vybrané publikace

Poslední publikace

The Virtual Episodic Memory Task: towards remediation in neuropsychiatric disorders.

Episodic-like memory tested in virtual environment

WHAT, WHEN AND WHERE IT HAPPENED? A virtual reality study.

Episodic-like memory tested in virtual environment

Human cognitive enhancement tested in virtual city environment

Spatial navigation in virtual reality - from animal models towards schizophrenia Spatial cognition tests based on animal research

A virtual reality task based on animal research–spatial learning and memory in patients after the first episode of schizophrenia

Příspěvky

Seminář a kognitivní trénink pro seniory v centru Elpida

Skupina Virtuální reality v neurovědách v rámci 2.ročníku Czech VRfestu 2018

Stánek s virtuální realitou na Festival Na Hlavu 2018

Stánek s virtuální realitou na Future Port Prague 2017

Kontakt