Adéla Plechatá

Do skupiny jsem se zapojila v srpnu roku 2016. Mým hlavním zájmem bylo vytvoření ekologicky validní úlohy ve virtuální realitě určené k tréninku kognitivního deficitu u pacientů se schizofrenií. Úlohu jsem validizovala u zdravých dobrovolníků a u pacientů se schizofrenií.

V rámci svého PhD studia jsem se věnovala možnostem využití virtuální reality ke kognitivní remediaci u neuropsychiatrických pacientů. V rámci svého GAUK projektu jsem porovnávala kognitivní výkon v imerzivní a neimerzivní virtuální realitě u zdravých seniorů a mladých dospělých a získala normativní data od více než 100 respondentů. Ve spolupráci s Psychoterapeutickým stacionářem pro psychotické pacienty v Karviné jsem sledovala efektivitu a využitelnost úloh ve virtuálním prostředí ke kognitivní remediaci u pacintů se schizofrenií a depresí.

Vzdělání

 • Výzkumná stáž, September - October 2020

  University of Copenhagen

 • Výzkumná stáž, 2016

  University of Santiago de Compostela

 • Magistr Psychologie, 2015-2017

  Univerzita Karlova v Praze, ČR

Zájmy

 • Kognice
 • Schizofrenie
 • Virtuální realita
 • Remediace kognitivního deficitu