Adéla Plechatá

Do skupiny jsem se zapojila v srpnu roku 2016. Mým hlavním zájmem bylo vytvoření ekologicky validní úlohy ve virtuální realitě určené k tréninku kognitivního deficitu u pacientů se schizofrenií. Za pomoci Václava Sahuly a dalších členů týmu byla vytvořena simulace nákupu ve virtuálním supermarketu. Následovaly dvě pilotní studie, ve kterých jsem úlohu testovala u zdravých dobrovolníků v její diagnostické obdobě.

V současné chvíli testuji úlohu u pacientů se schizofrenií, a to jak v její diagnostické, tak remediační variantě. Data budu dále porovnávat s výsledky srovnávací skupiny zdravých dobrovolníků.

Nyní je mým největším zájmem získat data od co nejvyššího počtu pacientů a následnou analýzou završit svou diplomovou práci. V Národním ústavu duševního zdraví bych se ráda dále věnovala kognici a virtuální realitě v rámci PhD studia. Kromě virtuální reality se věnuji psychometrii a tvorbě osobnostních dotazníků a výkonových testů.

Vzdělání

  • Výzkumná stáž, 2016

    University of Santiago de Compostela

  • Magistr Psychologie, 2015-2017

    Univerzita Karlova v Praze, ČR

Zájmy

  • Kognice
  • Schizofrenie
  • Virtuální realita
  • Remediace kognitivního deficitu