Hana Šrámková

Ke skupině VP3, přesněji do skupiny Virtuální realita v neurovědách, jsem se připojila v březnu roku 2017. V květnu 2018 plánuji absolvovat maturitní zkoušku na Střední průmyslové škole chemické a dostat se na vysokou školu se zaměřením na všeobecné lékařství. V NUDZ spolupracuji na studii, která porovnává výkon v paměťové úloze prezentované na monitoru počítače a pomocí brýlí pro virtuální realitu u zdravé stárnoucí populace. Získaná data budu využívat pro Středoškolskou odbornou činnost, díky které jsem do NUDZ zavítala.

Vzdělání

  • Aplikovaná chemie, 2014-2018

    Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava

Zájmy

  • Paměť
  • Starší zdravá populace
  • Virtuální realita