Markéta Slezáková

Studuji psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a v pracovní skupině Virtuální realita v neurovědách jsem od roku 2018. Skupina mi umožňuje propojit své profesní zaměření a celoživotní zálibu v počítačových hrách. Začala jsem administrací úloh ve virtuální realitě a na počítači u seniorů, což ve mně prohloubilo zájem o zprostředkovávání moderních technologií starší populaci. Tento rok se proto zabývám i tréninkem kognitivních funkcí a na jaře jsem vedla skupinový kognitivní trénink za využití klasických i počítačových metod. Nyní se soustředím na vedení dalšího běhu kognitivního tréninku, tentokrát v reakci na aktuální epidemiologickou situaci kompletně online. Kromě toho jsem také měla možnost se zabývat kognitivním profilem pacientů se schizofrenií a jeho změnami vlivem kognitivního tréninku využívajícího klasické i počítačové metody. Na základě zájmu o kognitivní psychologii jako takovou jsem svou bakalářskou práci, na které pracuji ve spolupráci se skupinou, zaměřila na inhibiční kontrolu a mentální flexibilitu u pacientů s OCD. Ve volném čase ráda hraji již zmíněné počítačové hry, poslouchám a někdy i vytvářím hudbu zpěvem a hrou na kytaru a starám se o svého kocoura Charlieho.

Vzdělání

  • Bakalářské studium - Psychologie, 2017 - současnost

    Univerzita Karlova

Zájmy

  • Kognitivní psychologie
  • Kognitivní trénink
  • Neuropsychologická diagnostika
  • Moderní technologie v psychologii
  • Geropsychologie