Jak mohou virtuální hry trénovat mozek a paměť

Máte zájem o trénování paměti a daląích poznávacích schopností? Pokud ano, přijďte se podívat na seminář, který povede vedoucí skupiny Iveta Fajnerová a Adéla Plechatá ve spolupráci s organizací Elpida (http://elpida.cz/page.php?page=86&event_id=4983).

KDY: ČT 10. 1. 2019, 14:15-15:45 KDE: Centrum Elpida - Na Strľi 40 (vedle hlavní poąty) 140 00 Praha 4

V rámci skupiny virtuální realita v neurovědách aktuálně připravujeme sadu tréninkových her ve virtuální realitě pro aktivizaci a kognitivní trénink zejména u zdravých seniorů. Na semináři Vám celý koncept představíme a předvedeme ukázky konkrétních kognitivních her. Vyvíjené hry a úkoly vyuľívají motivy z reálného ľivota a jsou řeąené v prostředí virtuálního města. Během semináře budou mít účastníci moľnost se přihlásit do tréninkového programu, který bude probíhat v prostorách Elpida a bude ZDARMA.

Projekt je financován za podpory grantového programu TAČR číslo Tl01000309.