Kognitivní trénink v prostředí domova

Naše skupina pořádá ve spolupráci s Pracovní skupinou Neurokognice a Oddělením kognitivních poruch kognitivní trénink pro zdravé seniory. Trénink probíhá kompletně online včetně vstupního a závěrečného vyšetření. Trénink účastníkům umožňuje cvičit jednotlivé kognitivní funkce pomocí kombinace klasických tužka-papír metod a počítačových úkolů ve virtuálním prostředí a dává prostor i edukaci v rámci jednotlivých témat.

Trénink se skládá z celkově 18 setkání a probíhá dvakrát týdně (po dobu 9 týdnů). Každé setkání je rozděleno na tři části. První část se věnuje teoretickému úvodu, následuje procvičování pomocí tužka-papír metod a třetí část stráví účastníci ve virtuálním prostředí. Všechny části probíhají za připojení ke společné video-konferenci, což dává tréninku také důležitý sociální aspekt.

Trénink absolvovalo doposud pět účastníků, v současné době probíhá nábor účastníků do druhého běhu. Zúčastnit se může každý zdravý senior nad 60 let, který nemá žádné závažné zdravotní potíže a vlastní domácí počítač, který umožní spuštění počítačových úloh ve virtuálním prostoru.

V případě zájmu o účast nás kontaktujte na adrese marketa.slezakova@nudz.cz.

Projekt vznikl s finanční podporou Technologické agentury ČR v rámci projektu č. TL01000309 a projektu Evropského fondu pro regionální rozvoj „PharmaBrain“ č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007444.