Virtuální magnetická rezonance

Magnetická rezonance hraje důležitou roli při neurologických, onkologických i jiných klinických vyšetřeních. Úzkost, klaustrofobie nebo jiné obavy ale bývají častým důvodem neochoty dané vyšetření podstoupit, vedou k nepříjemným pocitům před či během vyšetření nebo dokonce snižují kvalitu výstupu (zejména pokud se pacient během snímání hýbe), či brání v jeho realizaci. Často je pro pacienta možné vyšetření absolvovat jen po podání medikace.

Cílem této VR aplikace je co nejvěrnější simulace celého procesu, kterým musí pacient před vyšetřením v magnetické rezonanci projít. Virtuální prostředí věrně simuluje prostředí MRI laboratoře NÚDZ. Po nasazení VR brýlí a spuštění aplikace se člověk ocitne v čekárně a je obsluhujícím personálem proveden celým procesem vyšetření, včetně příprav, instrukcí a vjemů spojených s vyšetřením v tunelu magnetické rezonance.

Pro tento projekt aktuálně sháníme zdravé dobrovolníky a osoby, které pociťují obavy z pobytu v magnetické rezonanci, často spojené s klaustrofobií (bez nutnosti diagnózy). Pro více informací se prosím obraťte na e-mail anna.francova@nudz.cz.

Projekt probíhá za podpory interního grantu NUDZ 318A_2020.