REMEDIACE EPIZODICKÉ PAMĚTI

Vytváříme také varianty úlohy určené k remediaci epizodické paměti. Úlohy jsou vytvářeny v ekologicky validním prostředí (kancelář - A1/B1, dům - A2/B2, město) se záměrem jejich využití v rámci tréninku paměti a dalších kognitivních funkcí u pacientů s neuropsychiatrickým onemocněním.

Stávající metoda nám umožňuje se zaměřit na paměťové strategie využité během úlohy (ať už prostřednictvím rozhovoru, či na základě analýzy trajektorie). Mnemotechnické strategie hrají zásadní roli v normálním fungování paměti, jejich zkoumání je proto významné pro návazný trénink kognitivních funkcí.

V budoucnu bychom rádi stávající úlohu aplikovaly také do jiného typů prostředí, zejména do prostoru celého města a zapojily tak do tréninku i další kognitivní funkce, zejména exekutivu a prostorovou orientaci.