Vývoj tréninkových úloh ve virtuálním prostředí

Skupina Virtuální realita v neurovědách se zaměřuje na vývoj úloh určených k remediaci kognitivních funkcí se specifickým důrazem na paměť. Úlohy jsou vytvářeny v ekologicky validním prostředí se záměrem jejich využití v rámci tréninku paměti a dalších kognitivních funkcí u pacientů s neuropsychiatrickým onemocněním.

V současné chvíli skupina vyvinula paměťovou úlohu nákupu ve virtuálním supermarketu. V prvním kroku jsme úlohu otestovali v její diagnostické podobě u skupiny chronických pacientů se schizofrenií a jejich výkon porovnali se skupinou zdravých dobrovolníků.

Nyní směřujeme k otestování této metody u dalších diagnostických skupin, jako jsou pacienti s Alzheimerovou chorobou, a u zdravé stárnoucí populace za účelem vytvoření norem úlohy. Rovněž máme na programu ověření efektivity a využitelnosti remediační verze metody.

Mimo trénink kognitivních funkcí, se také v nejbližší době zaměříme na porovnání úlohy prezentované na monitoru počítače ovládané pomocí myši a klávesnice a více imerzní verze úlohy, která bude využívat headset pro rozbrazení virtuální reality.

Stávají metoda nám umožňuje se zaměřit na paměťové strategie využité během úlohy (ať už prostřednictvím rozhovoru, či na základě analýzy trajektorie). Mnemické strategie hrají zásadní roli v normálním fungování paměti, jejich zkoumání je proto významné pro návazný trénink kognitivních funkcí. V budoucnu bychom rádi stávající úlohu rozšířily z prostoru potravin na celé obchodní centrum a zaměřili se tak i na další kognitivní funkce, zejména exekutivu a prostorovou orientaci.

V následujícím roce se náš tým soustředí na vývoj dalších remediačních úloh ve virtuální realitě. Rádi bychom komplexně pokryli oblast paměti a zaměřili se zejména na paměť verbální i vizuální a paměť prostorovou. Tyto úlohy by měli být posléze využity jako komplexní remediační baterie.