Virtuální město pro trénink kognice u seniorů

Cílem projektu “Virtuální město” je vytvoření uceleného tréninkového SW v ekologicky validním prostředí virtuálního města, který umožní komplexní trénink kognitivních schopností u cílové skupiny zdravých seniorů. Aktivní zapojení vlastního pohybu během pohybu ve VR prostoru prezentovaném pomocí VR brýlí je klíčové pro intuitivní ovládání úlohy u populace s nízkou počítačovou gramotností. Realističnost VR prostředí pomůže usnadnit přenos osvojených strategií do reálného života.

Virtuální město je tvořeno několika komplexními úlohami určenými k tréninku dlouhodobé i krátkodobé paměti, plánování a dalších exekutivních funkcí, navigace, pozornosti, psychomotorického tempa či vizuomotorické koordinace. Senioři mohou tyto funkce trénovat pomocí každodenních aktivit jako je plánování denních úkolů např. cesty k lékaři, nakupování, plácání otravných much v kuchyni či výletu do zábavního parku. V roce 2020 byly prototypy těchto úloh otestovány u více než 60 seniorů a setkaly se s pozitivním ohlasem z hlediska jednoduchosti ovládání i zábavnosti úloh.

Projekt je financován Technologickou agenturou ČR v rámci projektu č. TL01000309.