Expoziční terapie pro specifické fobie

Cílem aktuálního projektu je vytvoření terapeutického nástroje určeného pro expoziční terapii specifických fobií (např. strach z výšek, klaustrofobie nebo agorafobie) zasazeného do komplexního prostředí virtuálního velkoměsta. Symptomy pacientů se specifickými fobiemi mohou být často vázány na situace typické pro prostředí města (např. již výše zmíněný strach z výšky, strach z lékařských zařízení nebo strach z cestování veřejnou hromadnou dopravou). Hlavní část města tvoří ulice velkoměsta s projíždějícími auty a okolní výškové budovy a jejich interiér. Na začátku terapie je spolu s pacientem připraven plán, jaké situace se bude postupně učit zvládat. V případě klaustrofobie to může být terapie zahájena například pobytem ve výtahu s otevřenými dveřmi, v dalších sezeních pak již pobyt v zavřeném výtahu a následně zvládání nepříjemných situací, jako je např. porucha výtahu. Aplikace využívá propojení s fyziologickým měřením srdeční činnosti a dechu, což umožní terapeutovi lépe reagovat na aktuální stav úzkosti a zvyšovat náročnost expozice jen v případě, že je pacient schopen aktuální situaci zvládat.

Pro tento projekt aktuálně sháníme zdravé dobrovolníky a osoby, které pociťují symptomy některé ze specifických fobií (klaustrofobie, strach výšky, agorafobie) bez nutnosti diagnózy. Pro více informací se prosím obraťte na e-mail anna.francova@nudz.cz.

Projekt vzniká ve spolupráci s Českým institutem informatiky, robotiky a kybernetiky a Fakultou biomedicínského inženýrství ČVUT s finanční podporou programu ÉTA Technologické agentury ČR (TL03000223).