emch thumbnail
emch thumbnail

Zajímá nás také vývoj epizodické paměti, proto studie přizpůsobujeme dětem v předškolním věku a také adolescentům. Cílem této studie je porovnat vývoj jednotlivých komponent paměti epizodického typu; studovat epizodickou paměť u dětí ve srovnání s ostatními typy paměti.

Krátká studie byla provedena u dětí v předškolním věku, kde jsme úlohu sbírání předmětů provedli v 2D, 3D prostoru a také v reálném prostředí mateřské školy. Behaviorální data naznačují, že stejně jako u studie výše, je i u dětí rozdíl v náročnosti jednotlivých komponent epizodické paměti.