vr vs monitor thumb
vr vs monitor thumb

Projekt zahrnoval testování změn kognitivních funkcí v závoslosti na používání navigačních technologií v každodenním životě. Participanti měli za úkol dokázat své navigační schopnost v co nejpřirozenějším prostředí, zatímco jsme pozorovali jejich oční pohyby, aktivace mozkových struktur a dlouhodobě sledovali dopad na kognitivní funkce pomocí baterie neuropsychologických testů.

hcenat-map
hcenat-map

V rámci projektu jsme vybudovali rozsáhlé město s 42 orientačními body. Celkem nás v Klecanech navštívilo přes 60 participantů, kteří v naší péči strávili celé dopoledne či odpoledne. Celkem každý absolvoval 62 navigačních úkolů, část z nich u zařízení na sledování očních pohybů, část z nich pak v magnetické rezonanci.

Výsledky ukazují na závislost mezi dobou, po kterou se lidé soustředí na navigační pomůcky (mapa/šipka), a kvalitou mentální mapy, kterou si utvoří. Jedním ze zajímavých závěrů bylo, že čím více lidé sledují GPS či jiný navigační ukazatel,tím pomalejší a horší trasy vykazují při úkolech, kde se mají orientovat sami.

hcenat-arrow
hcenat-arrow