Vr police thumbnail
Vr police thumbnail

Police VR (P-VR) má za cíl posílit schopnost policistů efektivně zvládat oznámení závažné zprávy a chránit tím zdraví všech zúčastněných. Policisté se denně potýkají s mnoha psychicky a komunikačně náročnými situacemi, zahrnujícími například komunikaci se zraněnými osobami, či pozůstalými osobami po smrtelných nehodách. Tyto situace vyvolávají silné psychické reakce a vyžadují sociální dovednosti a zkušenosti. Z vědeckých studií zároveň vyplývá, že policisté při výkonu práce mnohdy vykazují nedostatek sociální empatie, která je spojená s nedostatečnou formální průpravou v oblasti společenských věd a psychologie.

Za pomoci odborníků z různých oborů jsme vytvořili aplikaci ve virtuální realitě (VR) zaměřenou na posílení komunikačních dovedností policie při oznamování závažných zpráv. Trénink probíhá tak, že jsou studentovi (policistovi) nasazeny 3D brýle, ve kterých je mu promítnuto prostředí s virtuální postavou, disponující škálou emočních, verbálních i neverbálních reakcí. Úkolem studenta je oznámit závažnou zprávu (např. úmrtí syna při autonehodě), přičemž jeho postup pozoruje a vyhodnocuje zkušený lektor, který zároveň ovládá VR software. Tato metodická pomůcka je určena především lektorům a žákům policejních výcviků, ale také pro výcvik dalších členů bezpečnostních zdrojů, kteří při výkonu práce sdělují nepříznivé zprávy. Aplikaci P-VR je možné využít jak jednorázově (např. s cílem expozice během výcviků v učebně), tak opakovaně zejména u uživatelů, kteří si potřebují komunikační techniky osvojit lépe a jednorázový trénink jim nestačí. Projekt TL03000050 je řešen s finanční podporou TA ČR.

Program: TL – Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA
Číslo projektu: TL03000050
Doba řešení: Doba řešení: 08/2020–12/2023
Hlavní příjemce: Národní ústav duševního zdraví
Spoluřešitelé: Leiden University & 3dsense s.r.o.

tacr logo
tacr logo

tacr 3dsense
tacr 3dsense

tacr leiden
tacr leiden

Kontakt

Kontaktní osobou pro tento projekt je Eliška Procházková. Pokud máte zájem účastnit se experimentu, stačí kliknout na níže uvedenou emailovou adresu a poslat email

eliska.prochazkova@nudz.cz