ocd exposition thumbnail
ocd exposition thumbnail

Magnetická rezonance hraje důležitou roli při neurologických, onkologických i jiných klinických vyšetřeních. Úzkost, klaustrofobie nebo jiné obavy ale bývají častým důvodem neochoty dané vyšetření podstoupit, vedou k nepříjemným pocitům před či během vyšetření nebo dokonce snižují kvalitu výstupu (zejména pokud se pacient během snímání hýbe), či brání v jeho realizaci. Často je pro pacienta možné vyšetření absolvovat jen po podání medikace.

Cílem tohoto projektu je vytvoření VR aplikace, co nejvěrněji simulující celý proces, kterým musí pacient před vyšetřením v magnetické rezonanci projít. Virtuální prostředí přesně simuluje prostředí MRI laboratoře NUDZ. Po nasazení VR brýlí a spuštění aplikace se člověk ocitne v čekárně a je obsluhujícím personálem proveden celým procesem vyšetření, včetně příprav, instrukcí a vjemů spojených s vyšetřením v tunelu magnetické rezonance.

Projekt probíhá za podpory interního grantu NUDZ 318A_2020

nudz logo
nudz logo

Kontakt

Kontaktní osobou pro tento projekt je Iveta Fajnerová. Pokud máte zájem účastnit se experimentu, stačí kliknout na níže uvedenou emailovou adresu a poslat email

iveta.fajnerova@nudz.cz