Vr city city thumb
Vr city city thumb

Cílem projektu “Virtuální město” je vytvoření uceleného tréninkového SW v ekologicky validním prostředí virtuálního města, který umožní komplexní trénink kognitivních schopností u cílové skupiny zdravých seniorů. Aktivní zapojení vlastního pohybu během pohybu ve VR prostoru prezentovaném pomocí VR brýlí je klíčové pro intuitivní ovládání úlohy u populace s nízkou počítačovou gramotností. Realističnost VR prostředí pomůže usnadnit přenos osvojených strategií do reálného života.

Vr city city
Vr city city

Virtuální město je tvořeno několika komplexními úlohami určenými k tréninku dlouhodobé i krátkodobé paměti, plánování a dalších exekutivních funkcí, navigace, pozornosti, psychomotorického tempa či vizuomotorické koordinace. Senioři mohou tyto funkce trénovat pomocí každodenních aktivit jako je plánování denních úkolů např. cesty k lékaři, nakupování, plácání otravných much v kuchyni či výletu do zábavního parku. V roce 2020 byly prototypy těchto úloh otestovány u více než 60 seniorů a setkaly se s pozitivním ohlasem z hlediska jednoduchosti ovládání i zábavnosti úloh.

Více informací můžete najít na stránkách vrmesto.cz

Projekt probíhá ve spolupráci se společností 3Dsense a byl financován Technologickou agenturou ČR v rámci projektu programu Éta č. TL01000309.

tacr logo
tacr logo

tacr 3dsense
tacr 3dsense

Kontakt

Kontaktní osobou pro tento projekt je Iveta Fajnarová a Markéta Slezáková. Pokud máte zájem účastnit se experimentu, stačí kliknout na níže uvedenou emailovou adresu a poslat email

iveta.fajnerova@nudz.cz