O nás

Hlavním cílem centra je uplatnění technologie virtuální reality (VR) v komplexní péči o duševní zdraví, ve vzdělávání a výzkumu v oblasti psychiatrie a neurověd. Hlavním posláním centra je péče o duševní zdraví a s tím související vývoj a testování inovativních VR metod, které by bylo možné uplatnit v oblasti diagnostiky a terapie neuropsychiatrických onemocnění (zejména úzkostných poruch, obsedantně-kompulzivní poruchy atd.) a rehabilitaci kognitivního deficitu (zejména u neurodegenerativních onemocnění a schizofrenie).

Mezi další činnosti centra patří také vzdělávání v oblasti duševního zdraví a duševních onemocnění s využitím VR metod, které zahrnuje nejen vzdělávání zdravotnických pracovníků (psychologů a psychiatrů) ve spolupráci s 3. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy, ale také vzdělávání odborné a laické veřejnosti.

Výzkumná činnost centra se orientuje na využití VR technologie v základním a aplikovaném neurovědném a psychologickém výzkumu, zejména v oblasti pochopení kognitivních procesů (prostorová orientace, paměť) a související činnosti mozku, či projevů duševních onemocnění. S ohledem na interdisciplinární zaměření je náš tým složen z psychologů, psychiatrů, neurovědců a samozřejmě i VR vývojářů a programátorů. Tým centra úzce spolupracuje nejen s dalšími výzkumnými organizacemi a univerzitami v ČR i v zahraničí, ale také se soukromou sférou.

VR centrum tvoří sekce odpovídající jednotlivým druhům činností, tj. klinická sekce (VR klinika), výuková sekce (VR učebna) a výzkumná sekce (VR laboratoř).

Specifikace činností a cílů jednotlivých sekcí centra:

VR klinika – klinická sekce odpovídá za vývoj VR terapeutických nástrojů a jejich uplatnění v rámci klinického výzkumu a praxe

VR laboratoř – výzkumná sekce odpovídá za výzkum v oblasti neurověd a neuropsychologie s využitím VR technologie zejména v oblasti testování kognitivních funkcí a souvisejících činností mozku

VR učebna – výuková sekce odpovídá za vývoj a testování VR metod určených pro výuku psychiatrie pod výukovým pracovištěm 3LF UK

Naši partneři:

→ Leiden University, Netherlands

→ Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences, Germany

→ Charité - Universitätsmedizin Berlin, Germany

→ České vysoké učení technické

→ Centrum MEMORY n.o., Bratislava, Slovakia

→ Elpida, o. p. s., Praha

→ Centrum duševního zdraví Karviná

→ Mezigenerační centrum Mezi námi,o.p.s.

→ Domov pro seniory Nová slunečnice