Náš tým

Katarína Adamcová

výzkumný pracovník, psychiatr

Mária Figurová

výzkumná pracovnice

Anna Francová

výzkumná a vývojová pracovnice

Lukáš Hejtmánek

Neurovědec, Data analytik

Markéta Jablonská

výzkumná a vývojová pracovnice

Martina Janíková

výzkumná a vývojová pracovnice

Eliška Kosová

lékařka, výzkumná pracovnice

Jiřina Kosová

výzkumná a vývojová pracovnice

Tereza Langová

VR animátorka

Eliška Procházková

výzkumná a vývojová pracovnice

Václav Sahula

programátor

Dagmar Schwambergová

výzkumná pracovnice

Michal Sedlák

výzkumný a vývojový pracovník

Pavel Srp

programátor

Pavla Stopková

vedoucí lékařka

Markéta Zakurdajeva

výzkumná pracovnice

Karolína Zuzánková

výzkumná pracovnice