Aktuální projekty

E-mental health nástroje pro podporu duševního zdraví a wellbeingu

Expoziční terapie pro fobie

Expoziční terapie pro pacienty s obsedantně-kompulzivní poruchou

Neurobiologie epizodické paměti

Olfaktorická percepce a reaktivita u jedinců s úzkostnými a nutkavými rysy chování

Temná místnost

Virtuální magnetická rezonance

Virtuální město pro trénink kognice u seniorů

Virtuální trénink kognitivní flexibility u pacientů s obsedantně-kompulzivní poruchou

Využití virtuálního prostředí v kognitivní rehabilitaci u pacientů s psychiatrickým onemocněním

Výcvik připravenosti policistů pro psychicky a komunikačně náročné situace

Ukončené projekty

Epizodická pamět u dětí

HCENAT

Porovnání imerzivní a neimerzivní virtuální reality v hodnocení paměťových schopností u seniorů

Studie inhibiční kontroly lidí s obsedantně kompulzivní poruchou