vr vs monitor thumb
vr vs monitor thumb

Schizofrenie je heterogenní a často invalidizující onemocnění, které postihuje 1 % populace. Současná psychofarmakologická léčba umožňuje významně eliminovat přítomnost pozitivní příznaků (zejména bludů a halucinací) a částečně i příznaky negativní (sociální stažení či abulii). Farmakologicky špatně ovlivnitelnou skupinou příznaků je kognitivní deficit, který výrazně omezuje kvalitu života pacientů. Výrazný deficit byl opakovaně dokumentován v oblasti deklarativní paměti a pracovní paměti. V této studii využíváme tři úlohy vytvořené ve virtuálním prostředí zaměřené na deklarativní paměť, pracovní paměť a pozornost ke kognitivní rehabilitaci u pacientů trpících schizofrenií nebo (schizo)afektivní poruchou. S využitím within-subject designu (srovnání s výkonem stejné osoby v opakovaných měřeních) mapujeme efektivitu těchto úloh oproti standardní kognitivní rehabilitace vedené ergoterapeutem za pomocí tužky a papíru.

Studie probíhá ve spolupráci s Mgr. Martinou Bednářovou a Mudr. Alexandrou Sedlářovou v rámci Psychoterapeutického stacionáře pro psychotické pacienty v Karviné, kde se programu zúčastnilo již přes 30 pacientů trpících schizofrenií, schizoafektivní poruchou či depresí.

Projekt vznikl s finanční podporou projektu Evropského fondu pro regionální rozvoj „PharmaBrain“ č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007444.

tacr logo
tacr logo

cdzk logo
cdzk logo

Kontakt

Kontaktní osobou pro tento projekt je Iveta Fajnerová a Karolína Zuzánková. Pokud máte zájem účastnit se experimentu, stačí kliknout na níže uvedenou emailovou adresu a poslat email

iveta.fajnerova@nudz.cz