ocd exposition thumbnail
ocd exposition thumbnail

Virtuální trénink kognitivní flexibility u pacientů s obsedantně-kompulzivní poruchou.

Cílem projektu “trénink kognitivní flexibility pacientů s obsedantně-kompulzivní poruchou” je vytvoření uceleného tréninkového SW a plánu v ekologicky validním prostředí virtuálního města a dalších her ve virtuální realitě. Trénink by měl u cílové skupiny pacientů s OCD vést ke zlepšení kognitivní flexibility. Kognitivní flexibilta v sobě zahrnuje schopnost měnít své chování na základě vnějších podmínek, přizpůsobovat se, přeučovat se novému relevantnímu úkolu a měnit strategii a řešení daných úloh.

Virtuální město a hry jsou tvořeny několika komplexními úlohami určenými k tréninku inhibice chování, navigace, pozornosti, vizuomotorické koordinace a dalších exekutivních funkcí. Pacienti mohou tyto funkce trénovat pomocí plácání otravných much v kuchyni, výletu do zábavního parku se střelnicí, výletu na hrad se skrytými předměty a pohybově aktivní hrou Beat Saber, vyvinutou českou vývojářskou skupinu Beat Games.

Projekt byl zahájen s finanční podporou grantu „PharmaBrain“ č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007444 a probíhající validizační studie je financována programem GAMA Technologické agentury ČR v rámci projektu Braintech TP01010062. V tuto chvíli probíhá zahájení randomizované studie projektu, která je financovaná Agenturou pro zdravotnický výzkum ČR pod Ministerstvem zdravotníctví ČR projektem č. NU23-04-00402.

tacr logo
tacr logo

nudz azv
nudz azv

Kontakt

Kontaktní osobou pro tento projekt je Karolína Zuzánková. Pokud máte zájem účastnit se experimentu, stačí kliknout na níže uvedenou emailovou adresu a poslat email

karolina.zuzankova@nudz.cz