ocd exposition thumbnail
ocd exposition thumbnail

Cílem tohoto projektu je tvorba aplikace ve virtuální realitě (VR) pro osoby s obsedantně-kompulzivní poruchou (OCD), která je charakterizovaná přítomností nutkavých myšlenek (obsesí) a nutkavého chování (kompulzí), které jsou vykonávány za účelem snížení úzkosti. Pacient s OCD může mít například strach z nakažení se určitou nemocí, na který reaguje přehnanou hygienou.

Naše aplikace by měla sloužit zejména jako doplněk klasické kognitivně-behaviorální terapie (KBT). Využívá princip VR expoziční terapie (VRET), během které jsou pacienti s OCD opakovaně a záměrně konfrontováni s podněty souvisejícími s jejich onemocněním. Tyto prvky odpovídají jednotlivým dimenzím symptomů OCD (např. obavy z kontaminace, kompulze kontrolování, asymetrické uspořádání objektů aj.). Vhodné podněty pro konkrétního pacienta se vytipují v rámci prvního sezení, kdy pacient prochází prostředím virtuálního rodinného domu. V dalších sezeních jsou pacienti vystavováni již podle individuální symptomatiky obávaným situacím a je jim znemožněn (či oddálen) výkon kompulzí. Dům obsahuje i podněty pro pacienty s hromadící poruchou, kteří jsou v rámci virtuálního domu vedeni k vyhazování věcí.

VRET terapie slouží zejména jako terapeutická pomůcka v přípravě klienta na expozice později prováděné v reálném prostoru a reálných situacích.

Projekt byl zahájen s finanční podporou grantu „PharmaBrain“ č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007444 a probíhající validizační studie je financována programem GAMA Technologické agentury ČR v rámci projektu Braintech TP01010062 (podprojekt 04 - OCD house). V tuto chvíli probíhá zahájení randomizované studie projektu, která je financovaná Agenturou pro zdravotnický výzkum ČR pod Ministerstvem zdravotnictví ČR projektem č. NU23-04-00402.

tacr logo
tacr logo

tacr azv
tacr azv

Kontakt

Kontaktní osobou pro tento projekt je Karolína Zuzánková. Pokud máte zájem účastnit se experimentu, stačí kliknout na níže uvedenou emailovou adresu a poslat email

karolina.zuzankova@nudz.cz