pathophysiology thumbnail
pathophysiology thumbnail

Členové pracovní skupiny Virtuální realita v neurovědách se podílejí na projektu s názvem „Patofyziologický podklad neuronálních okruhů u OCD: Translační studie zaměřená na glutamátergní regulaci v přední cingulární kůře“. Tato studie se skládá celkem ze tří navazujících částí – první část představuje lékařské hodnocení klinického stavu pacienta s obsedantně-kompulzivní poruchou, druhá část jeho psychologické vyšetření a třetí část zahrnuje vyšetření v magnetické rezonanci. K teoretickému zaměření naší skupiny má nejblíže obsah psychologického vyšetření, během kterého u lidí s obsedantně-kompulzivní poruchou hodnotíme jejich schopnost inhibiční kontroly – zjednodušeně řečeno toho, jak jsou schopni kontrolovat a potlačovat své reakce.

K tomuto účelu využíváme Stroopův test, dva počítačové Go/No-Go testy, Stop signál úlohu a soubor virtuálních testů.

Stroopův test je diagnostický nástroj zaměřený na hodnocení exekutivních funkcí, selektivní i zaměřené pozornosti, rychlosti zpracování informace a, pro náš výzkum důležité funkce, kognitivního zpracování konfliktu.

Obecným principem tzv. Go/No-Go testů je motorická odpověď na jeden podnět („go“ stimul) a inhibice reakce na jiný podnět („no-go“ stimul). V našem výzkumu využíváme dva go/no-go testy. První z nich byl vybrán z testové baterie PEBL (the Psychology Experiment Building Language). Druhý Go/No-go test spouštíme pomocí programu Inquisit 3, který podobně jako PEBL slouží k tvorbě a administrování psychologických experimentů.

Pro Stop signál úlohu opět využíváme testovou baterii Inquisit 3. V testu respondent reaguje na objevující se go signály podobně jako v Go/No-go testu. Neobjevují se zde sice žádné „no-go“ signály (stimuly, které by měly být ignorovány), respondent musí však svou reakci zadržet ve chvíli, kdy krátce po prezentaci „go“ signálu zazní stop-signál (krátký táhlý zvuk).

pathophysiology ocd 01
pathophysiology ocd 01

Součástí psychologického vyšetření je také použití dvou virtuálních testů zaměřených na schopnost navigace v prostředí kruhové arény zobrazené na obrazovce počítače. V prvním testu má respondent za úkol vyhýbat se určité oblasti, v druhém testu má naopak za úkol podobnou oblast hledat. Zajímalo nás, jak se budou lidé s OCD adaptovat na nové podmínky, jelikož cílová oblast mění svou polohu i některé vlastnosti.

Projekt byl financován Agenturou pro zdravotnický výzkum ČR pod Ministerstvem zdravotnictví ČR projektem č. 15-34524A. Hlavní řešitel: prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D. Název projektu: Patofyziologický podklad neuronálních okruhů u OCD: Translační studie zacílená na glutamátergní regulaci v přední cingulární kůře

azv logo
azv logo