Vr police thumbnail
Vr police thumbnail

Cílem projektu je vytvoření terapeutického nástroje určeného pro práci s automatickými negativními myšlenkami u úzkostných poruch, především u generalizované úzkostné poruchy (GAD), úzkostně-depresivní poruchy, nebo obsedantně kompulzivní poruchy (OCD) s převahou obsesí.

Konkrétně se jedná o techniku strastiplného času, běžně využívanou v rámci kognitivně behaviorální terapie (KBT), převedenou do virtuálního prostředí. Tato technika spočívá v záměrném, časově ohraničeném vystavování se instruzivním (obtěžujícím) myšlenkám. Aplikace Temný pokoj (Dark room) představuje virtuální prostředí tmavého pokoje, ve kterém dochází k vystavení se těmto myšlenkám. Umožňuje vytvoření zabezpečeného osobního profilu, kam je možné nahrát své myšlenky a následně je na sebe nechat působit. Myšlenky přilétají ve zvoleném pořadí a časovém intervalu. V aplikaci je možné nastavit také další parametry, jako je například počet opakování myšlenek.

V rámci výzkumu se zaměřujeme na porovnávání standardních metod jako je strastiplný čas, s virtuálními alternativami. Sledujeme jejich využiteltnost, výhody i nevýhody obou variant a vliv na vybrané psychologické proměnné (např. úzkost).

Projekt vzniká za finanční podpory Technologické Agentury ČR (G043-04).

tacr logo
tacr logo

Kontakt

Kontaktní osobou pro tento projekt je Markéta Jablonská. Pokud máte zájem účastnit se experimentu, stačí kliknout na níže uvedenou emailovou adresu a poslat email

marketa.jablonska@nudz.cz