Projekt se věnuje využití e-mental health nástrojů (e-mental health: využívání internetu a digitálních technologií k poskytování informací a služeb v rámci péče o duševní zdraví) v prevenci poruch duševního zdraví a léčbě duševních onemocnění. Cílem projektu je vytvoření nových e-mental health nástrojů, které by byly vhodné a dostupné pro českou populaci. V rámci těchto cílů se zaměřujeme na vývoj a využití virtuální reality (VR) např. formou self-guided VR relaxační aplikace, virtuálních prostředí pro expoziční terapii úzkostných poruch (podprojekt VZ4.2 VR metody pro psychoterapii a prevenci úzkostných poruch) nebo online platformy pro kognitivní trénink s využitím VR (podprojekt VZ4.3 Online podpora zdravého stárnutí prostřednictvím kognitivního tréninku s prvky VR). Jednotlivé aplikace umožní uživateli učit se a trénovat relaxační dýchání s využitím biofeedbacku (zpětné vazby), vystavovat se obávaným podnětům, nebo procvičovat paměť a pozornost prostřednictvím virtuální reality. Více informací o projektu naleznete na webových stránkách: https://www.digiwell-opjak.cz/.

e-mental-health-tools 1
e-mental-health-tools 1

e-mental-health-tools 2
e-mental-health-tools 2

DigiWell: Excelentní výzkum v oblasti digitálních technologií a wellbeingu.

Projekt registrovaný pod číslem CZ. 02.01.01/00/22_008/0004583 v rámci Operačního programu Jana Amose Komenského vzniká za podpory s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a je spolufinancován Evropskou unií.

etools logo
etools logo

Kontakt

Kontaktní osobou pro tento projekt je Iveta Fajnerová. Pokud máte zájem účastnit se experimentu, stačí kliknout na níže uvedenou emailovou adresu a poslat email

iveta.fajnerova@nudz.cz