Mgr. Anna Francová vystudovala jednooborovou psychologii na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a nyní je studentkou doktorského programu Neurovědy na 3. lékařské fakultě téže univerzity. V rámci NUDZ se na pozici výzkumného pracovníka dlouhodobě věnuje klinickému využití virtuální reality, a to zejména u pacientů s úzkostnými poruchami. Náplní její práce je především plánování expozičních terapií u pacientů s OCD a fobiemi, podílení se na tvorbě aplikací ve virtuální realitě a příprava experimentů. V rámci doktorského studia se věnuje využití virtuální reality jako prostředku k vyvolání stresové reakce u osob s poruchami osobnosti. Absolvovala zahraniční výzkumné stáže v Budapešti, Anglii a Berlíně. Zajímá se o hodnocení efektivity psychoterapie a expresivní techniky, zejméma dramaterapii.