Mgr. Karolína Zuzánková pracuje jako výzkumný a vývojový pracovník na projektu využití virtuální reality v terapii a v kognitivním tréninku pacientů s obsedantně-kompulzivní poruchou. Vystudovala neurobiologii na PřF UK, kde se věnovala animálním modelům OCD a novým možnostem farmakologické léčby. V současnosti je studentkou jednooborové psychologie na FF UK a doktorského studijního programu neurovědy na 3. LF UK. Do pracovní skupiny Virtuální reality v neurovědách se přidala na podzim 2022 spolu se začátkem doktorského studia.