MUDr. Eliška Kosová pracuje jako sekundární lékařka na klinice Národního ústavu duševního zdraví od roku 2016. Specificky se ve své klinické praxi věnuje skupinové terapii zaměřené na úzkostné poruchy u hospitalizovaných pacientů pomocí metod kognitivně-behaviorální terapie. Nyní je frekventantkou KBT výcviku. Zároveň se jako výzkumný pracovník věnuje studiu v rámci preklinického a klinického výzkumu u těchto obtíží. Je studentkou postgraduálního programu oboru Neurověd na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde se detailněji zabývá výzkumem neurobiologických korelátů u obsedantně-nutkavé poruchy. Je autorkou několika článků, jak v českých, tak v zahraničních periodikách.