Bc. Markéta Zakurdajeva pracuje jako výzkumný pracovník - student na projektu VR město. Získala bakalářský titul z jednooborové psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Bakalářskou práci psala na téma Oslabená mentální flexibilita a inhibiční kontrola u obsedantně - kompulzivní poruchy ve vztahu k dimenzionálnímu modelu poruchy ve spolupráci s NUDZ. Plánuje pokračovat navazujícím magisterským studiem na téže fakultě. V NUDZ s virtuální realitou pracuje od roku 2018. Podílela se převážně na testování nových metod, nyní se věnuje především kognitivnímu tréninku s využitím virtuální reality.