Pavla Stopková vede skupinovou kognitivně behaviorální terapii u pacientů s úzkostnými poruchami na 1. oddělení Národního ústavu duševního zdraví. Účastní se výzkumných projektů zaměřených na různé aspekty úzkostných poruch, obzvláště se zajímá o využití a zapojení nových technologií do léčby pacientů s obsedantně kompulzivní poruchou. Jako odborná asistentka Kliniky psychiatrie a lékařské psychologie přibližuje psychické poruchy a léčbu pacientů s duševními potížemi studentům 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Na malý úvazek také pracuje jako ambulantní psychiatr. Je absolventkou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Zkušenosti v oboru psychiatrie začala Pavla Stopková získávat v Psychiatrické léčebně v Horních Beřkovicích. Poté dva roky pracovala jako výzkumná pracovnice v laboratoři dr. Herberta Lachmana v Albert Einstein College of Medicine v New Yorku v USA, v oboru molekulární genetiky psychických poruch. Na základě své práce získala titul PhD v oboru Neurověd na 1. lékařské fakultě UK. Po návratu do České republiky nastoupila do Psychiatrického centra Praha, dnes Národní ústav duševního zdraví, kde pracovala na oddělení léčby rezistentních depresí a poté na odd. léčby úzkostných poruch. Prošla pětiletým výcvikem kognitivně behaviorální terapie Odyssea pod vedením Petra Možného a Jána Praška a dvouletým psychospirituálním kurzem Jitky Vodňanské.