Dr. Eliška Procházková pracuje jako postdoktorandka na oddělení kognitivní psychologie Leidenské univerzity a v Národním ústavu duševního zdraví (NUDZ). Ve své práci Procházková využívá neurovědecké metody k pochopení biologických systémů, které jsou základem lidského (pro)sociálního chování. Například zkoumá psychologické faktory, které podporují lásku, důvěru a spolupráci s cílem přenést tyto poznatky do společnosti.

V srpnu 2020 Procházková započala na svou 3-letou postdoktorandskou pozici v Národním ústavu duševního zdraví (NUDZ), kde rozvíjí školení pro policii ve virtuální realitě. Police VR má za cíl lépe připravila policisty na psychicky a emocionálně náročné pracovní situace. Tento výzkum probíhá ve dvou zemích: v České republice a v Nizozemsku, s možností šíření i do dalších zemí.