Skupina virtuální reality v neurovědách se 10.-12.5 zúčastnila 2. ročníku Czech VRfestu, který byl organizován Asociací virtuální a augmentované reality (AVRAR). Vedoucí skupiny Iveta Fajnerová byla garantem sekcí MEDICÍNA a SPOLEČNOST, ve kterých zazněla témata týkající se propojení virtuální reality a duševního zdraví. Návštěvníci měli možnost si od Terezy Zikanové (NUDZ) a Honzy Hrdličky (3dsense) poslechnout přednášku o aplikaci virtuální reality ve výzkumu lidské sexuality v rámci diskuzního panelu, který organizovala Laboratoř evoluční sexuologie a psychopatologie (NUDZ).

Za lékařskou fakultu v Plzni (UK) vystoupil doktor Jiří Podlipný a představil aplikaci virtuálního baru, která by měl pomoci v léčbě závislosti na alkoholu. Tématu empatie a možností odstraňování nepravdivých stereotypů pomocí virtuální reality se věnoval MSc.Jiří Pasz z Přírodovědecké fakulty (UK).

Bára Šouláková (NUDZ) a Nestor Caro (Xlab-Virtuix) představili zbrusu novou virtuální hru propojenou s biofeedbackem, která se zaměřuje na trénink mindfulness prostřednictvím soustředěním se na vlastní dech.

Práci skupiny Virtuální reality v neurovědách shrnula 3.den festivalu doktorka Iveta Fajnerová ve své přednášce, která byla zaměřena na aplikaci virtuální reality k tréninku kognitivních funkcí u neuropsychiatrických pacientů či zdravých seniorů.

czechvrfest

Aplikaci Nákupu ve virtuálním supermarketu, která má být určena k tréninku paměti a exekutivních funkcí, si mohli návštěvníci vyzkoušet v prostorách výstavy Czech VRfestu. Mimo to byla na NUDZ stánku rovněž prezentována metoda tréninku mindfulness (NUDZ/Xlab-Virtuix).

Hladký chod stánku zabezpečili, mimo doktorku Fajnerovou, rovněž Ivana Oravcová, která se věnuje možnosti testování epizodické paměti ve VR, Adéla Plechatá za virtuální supermarket a Václav Sahula, který zodpovídá za programování aplikací v Unity.

czechvrfest
czechvrfest

Propagace v rámci Czech VRfestu 2018 byla finančně podpořena Centrem transferu technologií NUDZ (Centre for Technology and Knowledge Transfer NIMH) reg. číslo grantu: CZ.02.2.69 /0.0/0.0/16_014/0000656 (vedoucí projektu: RNDr. Karel Valeš, Ph.D.).

logo eu
logo eu

logo msmt.png
logo msmt