Skupina Virtuální realita v neurovědách ve spolupráci s komerčními firmami 3dsense a Xlab-Virtuix organizovala v rámci filmového festivalu Na hlavu (28.4.-29.4.2018), doprovodný program pod názvem Duševní zdraví ve virtuálním světe. Návštěvníci festivalu si tak měli možnost vyzkoušet virtuální realitu na celkem 6 stanovištích:

1.Zachraň kočičku – Na stánku si návštěvníci mohli vyzkoušet aplikaci od firmy Xlab. Jedná se o úlohu prezentovanou ve virtuálních brýlích, kdy se hráč ocitne v nejvyšším patře mrakodrapu a jeho úkolem je nad městem projít po úzké lávce a zachránit kočku, která uvízla na jejím konci.

festival nahlavu
festival nahlavu

2.Trénink mindfulness – Trénink mindfulness ve virtuální realitě je novou aplikací, která je vyvíjena v rámci NUDZ ve spolupráci s firmou Xlab. Úkolem respondenta je soustředit se na svůj vlastní dech, který je senzorem monitorován. Aplikace ve virtuální realitě zrcadlí dýchání účastníka a pomáhá mu s jeho synchronizací pomocí zpětné vazby v podobě zvětšující se mandaly a pohybu křídel avatara.

festival nahlavu
festival nahlavu

3.Navigace ve městě – Na monitoru počítače byla návštěvníkům prezentována úloha, která byla vytvořena v NUDZ. V první části je hráč navigován k určitému orientačnímu bodu ve městě a následně musí z paměti nalézt cestu zpět.

4.Epizodická paměť – U čtvrtého stánku si účastníci festivalu vyzkoušeli zjednodušený model epizodické paměti vytvořený v NUDZ, který je prezentován úlohou na monitoru počítače. V první části je úkolem hráče sesbírat několik předmětů a zapamatovat si, jaký předmět, odkud a v jakém pořadí jej sebral. Poté má za úkolem správné předměty odložit na původní místo ve správném pořadí.

5.Virtuální nakupování a Ochraň svůj mozek– Na posledním stánku bylo možné si vyzkoušet dvě aplikace zobrazené ve virtuálních brýlích. Úloha nákupu ve virtuálním supermarketu, který vznikl v NUDZ ve spolupráci s firmou 3dsense, který má sloužit k tréninku paměti, kde je úkolem hráče zapamatovat si nákupní seznam a nalézt produkty ve virtuálním supermarketu. Hra Neurony byla vytvořena firmou 3dsense a zobrazuje nervové buňky, které jsou napadeny rakovinovými buňkami. Úkolem hráče je zničit rakovinové buňky.

Propagace výzkumné činnosti skupiny na filmovém festivalu Na Hlavu byla finančně podpořena projektem Evropského fondu pro regionální rozvoj „Pharmabrain“ č. CZ.CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007444.

logo_eu
logo_eu

logo_msmt.png
logo_msmt