Skupina Virtuální realita v neurovědách prezentovala své výzkumné projekty v průběhu festivalu a konference Future Port Prague 2017, který je označován za největší přehlídku technologií budoucnosti ve střední Evropě (https://www.futureportprague.com/). Díky spolupráce s Centrem transferu technologií a Asociací virtuální a rozšířené reality (AVRAR) měla naše výzkumná skupina jedinečnou možnost představit svou výzkumnou činnost v rámci stánku, který sdílela s AVRAR.

futureport01
futureport01

Členové naší výzkumné skupiny pod vedením doktorky Ivety Fajnerové prezentovali veřejnosti virtuální úlohy využívané v NUDZ k výzkumu, diagnostice a tréninku kognitivních funkcí. Návštěvníci festivalu si tak mohli u našeho stánku vyzkoušet své prostorové a navigační schopnosti v komplexním prostředí virtuálního města, které bylo využito v projektu HCENAT. Rovněž bylo zájemcům umožněno nahlédnout do virtuálního supermarketu, určeného zejména k diagnostice a nápravě paměťového deficitu, prezentovaného pomocí technologie virtuální brýlí HTC Vive.

futureport02
futureport02

Propagace v rámci Future Port Prague 2017 byla finančně podpořena Centrem transferu technologií NUDZ (Centre for Technology and Knowledge Transfer NIMH) reg. číslo grantu: CZ.02.2.69 /0.0/0.0/16_014/0000656 (vedoucí projektu: RNDr. Karel Valeš, Ph.D.)

fliers
fliers

logo_eu
logo_eu

logo_msmt.png
logo_msmt