Abstrakt

Virtuální realita poskytuje kontrolované a imerzivní prostředí a nabízí tak možnost vytvářet ekologicky validní stimuly vprostředí s vysokou mírou prezence. V psychologických vědách se používá od počátku 90. let a v psychiatrii se objevuje jako nástroj léčby fobií těsně poté. Od té doby zažila virtuální realita značný technologický pokrok a vzhledem k současné finanční dostupnosti se ukazuje jako užitečný nástroj doplňující zaběhnuté terapeutické procesy. V rámci psychiatrie je používaná jako nástroj výzkumný, diagnostický a léčebný. Psychiatrům nabízí prostředí, ve kterém lze u pacientů objektivně testovat míru symptomů či bezpečně simulovat stresové situace. Článek prezentuje přínosy a problémy, které s sebou nasazení virtuální reality v psychiatrii přináší, a podává i nástin potencionálního využití v budoucnosti. Klíčová slova: virtuální realita, duševní poruchy, výzkum, psychiatrické vyšetření, léčba

Kategorie:
/
Publikace:
/
Datum:
2019
Odkazy: