• Tvůrci: Tereza Nekovářová, Iveta Fajnerová, Jiří Wild

  • Programátoři: Jiří Wild, Filip Vorel, Jan Hrdlička

  • Zapojené organizace: Národní ústav duševního zdraví, 3dsense s.r.o.

  • Anotace: Sada interaktivních herních aplikací, které jsou přístupné online, a které slouží ke screening vybraných kognitivních domén u dětí předškolního a mladšího školního věku (paměť, pozornost, sociální kognice, exekutivní funkce).

  • Klíčová slova: děti; kognitivní funkce, interaktivní hry, kognitivní hry online aplikace

  • Dedikace: Tento SW je výsledkem činnosti podporované projektem Technologické Agentury České republiky TAČR číslo TL02000561.

  • Technické parametry: Hra je programovaná pro ovládání na počítači či tabletu, je přístupná online.

tacr logo
tacr logo

tacr 3dsense
tacr 3dsense

Kategorie:
Nástroje
Datum:
2022
Odkazy: