dovolujeme si vás pozvat na přednášku která bude součástí akce Týden mozku.

pátek 17. 3., 17:00

Praha 1, Národní 1009/3, Akademie věd ČR, sál č. 206

Publikum: studenti VŠ, dospělá veřejnost
Přibližná délka trvání: 60 min

Během přednášky si krátce představíme různé ukázky dnes již širokého uplatnění virtuální reality (VR) v oblasti péče o duševní zdraví. Typickými příklady využití VR v psychoterapii jsou relaxační nebo mindfulness techniky a expoziční terapie u úzkostných poruch, zejména různorodých fobií (např. strach z pavouků, výšek, létání nebo veřejného vystupování). Obdobný princip se však uplatňuje také u obsedantně kompulzivní poruchy. Virtuální psychoterapie se dnes ale objevuje u celé řady dalších duševních poruch, včetně závislostí, poruch příjmu potravy nebo schizofrenie. Virtuální hry se využívají také při testování chování a kognitivních schopností, jako jsou pozornost, paměť nebo rozhodování. Výhodou proti standardním testovým metodám je zde nejen podrobný záznam chování v simulovaném prostředí, ale také tzv. ekologická validita, zjednodušeně podobnost reálným životním situacím. Tento princip se uplatňuje také v kognitivním tréninku a rehabilitaci oslabených poznávacích funkcí například u dětí s poruchou pozornosti nebo u neurodegenerativních onemocnění. Simulovaná prostředí se však s oblibou využívají také v rehabilitaci pohybových funkcí. Zde se kromě navození skutečného pohybu uplatňuje také iluze pohybu (například u popáleninových stavů), kde není klasická fyzioterapie možná. Virtuální technologie však našla svoje místo také v podobě podpůrné paliativní péče, při aktivizaci seniorů nebo i vzdělávání zdravotníků.

Více informací naleznete na této adrese.