Zveme Vás na další pokračování série populárně naučných setkání Laboratoř mysli. Tentokrát se budeme zabývat využitím virtuální reality v péči o duševní zdraví.

Virtuální realita má v péči o duševní zdraví bohaté uplatnění. Vzbuzuje nemalý zájem ze stran výzkumníků i kliniků díky působivým simulacím a hernímu stylu, který může u klientů zvyšovat motivaci k podstoupení mnohdy náročné terapie. Nejedná se však o jedinou přednost virtuální reality. Z pohledu psychoterapie je daleko důležitějším faktorem schopnost virtuální reality vytvářet věrohodné simulace prostředí, podnětů i komplexních situací, které mají potenciál vyvolat emoční reakci u klienta. V rámci semináře budou představeny a diskutovány hlavní principy a způsoby využití virtuální terapie v psychiatrii spolu s praktickými ukázkami a výsledky dosavadních studií.

Přednáší Mgr. et Mgr. Iveta Fajnerová, PhD. a Mgr. Anna Francová, psycholožky, které působí jako výzkumné pracovnice v Národním ústavu duševního zdraví ve výzkumném Centru Virtuální reality v duševním zdraví a neurovědách, kde se dlouhodobě věnují klinickému využití virtuální reality a vývoji terapeutických nástrojů s využitím této technologie. Čerpají ze svých zkušeností s využitím VR metod v oblasti diagnostiky a terapie zejména u pacientů s úzkostnými poruchami, obsedantně-kompulzivní poruchou nebo osob s kognitivním deficitem.

Místo: Městská knihovna v Praze (Malý sál), Mariánské náměstí 98/1, Praha 1
Datum a čas: úterý 13. 12. 2022 od 19.00

Vstupenky v ceně 60 Kč zakoupíte na této adrese.

Těšíme se na setkání s Vámi.