Abstrakt

Deficit v oblasti kognitivních funkcí byl již opakovaně pozorován u různých neuropsychiatrických onemocnění, zejména pak u schizofrenie (SZ). S narůstající využitelností moderních technologiív oblasti klinické praxe se oblast virtuální reality jeví jako vhodný prostředek k tvorbě remediačních úloh v ekologicky validním prostředí. V této pilotní studii je představena nově vytvořená úloha Nákupu ve Virtuálním Supermarketu (úNVS) určená k remediaci deficitu paměťových a exekutivních funkcí u pacientů s neuropsychiatrickým onemocněním. Výsledky pilotní studie, které se zúčastnilo celkem 11 dobrovolníků, poukazují na rozdíl ve výkonu v úNVS mezi muži a ženami. Strukturovaný rozhovor před koncem testování upozornil na pravděpodobnou roli zvolené strategie zapamatování. PRávě tyto exekutivní strategie jsou jedním z možných základů kognitivního deficitu u SZ pacientů.

Kategorie:
Conference proceedings
Publikace:
PhD existence 2017, Česko-Slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech, 30.-31. 1. 2017, Olomouc
Datum:
2017
Odkazy: