OCD Dům - Virtuální dům je určen pro expoziční terapii obsedantně-kompulzivní poruchy (OCD) v imerzivní virtuální realitě. Terapeutická aplikace umožňuje díky imerzivní VR přímou interakci s podněty aktivovanými v prostředí virtuálního domu a zahrady. Cílové podněty (VR prvky) jsou rozděleny do několika sad odpovídajících subtypům OCD, včetně hromadění. Během expoziční terapie lze libovolně kombinovat podněty zahrnující běžné objekty a situace v domácnosti, které mohou představovat časté spouštěče OCD symptomů. Prostřednictvím 4 standardizovaných levelů lze nastavovat náročnost jednotlivých sezení dle individuální potřeby klientů.

tacr logo
tacr logo

Kategorie:
Nástroje
Datum:
2022
Odkazy: